Brandrisk i skog och mark

En del myndigheter äger, eller förvaltar, mark och skogsarealer. Andra myndigheter har verksamhet i sådana områden eller i dess närhet.

I det riskförebyggande arbetet gäller det att arbeta med frågan så att brand inte uppstår. Om brand ändå uppstår är det viktigt att ha en plan för att i ett tidigt skede påbörja släckinsatsen och därmed skadebegränsa.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett faktablad med information till fastighetsägare. Där beskriver de i punktform vad man bör tänka och hur man ska agera både före, under och efter en brand. Läs faktabladet Skog och vegentationsbrand - råd till fastighetsägare Länk till annan webbplats.

Ett sätt att minska risken för brand i skog och mark är att hålla sig informerad om brandrisken just nu. MSB har därför en app som heter ”Brandrisk Ute”. Med hjälp av den får du koll på brandrisken där du befinner dig och om det råder eldningsförbud.

Appen hittar du i App Store eller på Google Play. Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: 2024-06-14