Brandskyddsföreningens normer och regler för brandskydd vid byggarbetsplats

Risken för brand och personskador ökar i samband med ny- och ombyggnation på grund av att det befintliga brandskyddet antingen tillfälligt är satt ur spel eller att brandskyddet ännu inte är färdigställt. Det krävs därför ett välplanerat brandskydd, både passivt och aktivt, som följs upp under arbetets gång.

Den senaste tiden har det inträffat två stora bränder i samband med nybyggnation och restaurering. Den ena händelsen inträffade i samband med nybyggnationen av Oceana på Liseberg i Göteborg och den andra i samband med restaurering av den historiska byggnaden Børsen i Köpenhamn. I samband med branden i Oceana omkom även en person.

Som stöd för beställare av byggprojekt har Brandskyddsföreningen (SBF) har tagit fram reglerna Brandsäker byggarbetsplats (SBF 505:1). Regelverket syftar till att ge beställare av byggprojekt ett hjälpmedel i anbudsförfarandet så att nödvändiga åtgärder kan planeras in redan under projekteringsskedet, se länk nedan.

Regler för brandsäker byggarbetsplats - Brandskyddsföreningen (SBF) Länk till annan webbplats.

Brandskyddsföreningen har även tagit fram handboken ”Brandsäker byggarbetsplats Länk till annan webbplats. som mer utförligt beskriver hur brandskyddet kan utformas under byggtiden, vilket både fastighetsägare och nyttjanderättshavare kan ha nytta av för att minska risken för brand i samband med byggprojekt.

Mer stöd kring vad som är viktigt att tänka på under byggtiden finns i en artikel som publicerades i april 2024 i tidningen Husbyggaren, se länk nedan.

Artikel - brandskydd under byggtiden (Tidningen husbyggaren 2024). Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: 2024-06-17