Incidenthantering

Kammarkollegiet anser att incidentrapportering och en aktiv uppföljning av incidenter är en mycket viktig del i riskhanteringsarbetet likväl som det är viktigt att analysera de incidenter och skador som inträffar. Att aktivt följa upp vilka incidenter och skador som har inträffar och varför de har inträffat skapar möjligheter att till viss del identifiera vilka risker för skador det finns inom verksamheten. Med stöd av informationen kan också beslut om åtgärder som minskar risken för nya incidenter och skador fattas.

Det finns olika sätt och system för att arbeta med hantering av incidenter. Via länken nedan kan du ta del av ett gott exempel på hur Bolagsverket arbetar med incidenthantering.

Bolagsverkets arbete med incidenthantering Pdf, 261.7 kB.

Sidan senast uppdaterad: 2024-06-17