MSB har identifierat områden med risk för översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kartlade 2018 områden som har en ökad risk för översvämning. En ny översyn har nu gjorts där även områden med en betydande risk för översvämning vid skyfall har identifierats.

Totalt har MSB identifierat 26 områden med betydande risk för översvämning varav elva är särskilt utsatta. De nya identifierade riskområdena är Eskilstuna, Gävle, Sundsvall, Varberg och Västerås.

Antalet skador på grund av regn, skyfall och översvämning tenderar att öka med klimatförändringarna. Ökad intensitet av nederbörd kan öka risken för översvämningar och skador på fastigheter. Det är därför viktigt att alla myndigheter arbetar systematiskt med att förebygga den typen av skador. Som en del i det arbetet kan det vara en god idé att ta del av MSB:s kartläggning för att bättre förstår riskerna på den plats där myndigheten har verksamhet.

Här hittar du MSB:s översvämningsportal. Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om vad som kan göras för att förebygga skador, eller om olyckan ändå är framme, kan du läsa mer på Kammarkollegiets hemsida. Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: 2024-06-14