Reviderade villkor för verksamhetsförsäkringen

Från och med 2023-01-01 gäller nytt villkor för verksamhetsförsäkringen. Här kan du läsa mer om vilka revideringar som har genomförts.

De nya villkoren

Kammarkollegiet har reviderat villkoret för verksamhetsförsäkringen. Det uppdaterade villkoret gäller från och med den 1 januari 2023. För de myndigheter som har förlängt sin verksamhetsförsäkring innan den 1 januari 2023, tillämpas de tidigare villkoren fram till nästa förlängning.

Revideringen innebär huvudsakligen förtydliganden och omstrukturering av redan gällande villkor, exempelvis har tilläggsförsäkringar och definitioner tilldelats egna kapitel.

Utöver förtydliganden och ändrad struktur har vissa tillägg införts, främst avseende säkerhetsföreskrifter. Antalet säkerhetsföreskrifter har blivit fler, dels till följd av att bestämmelser som tidigare legat i en annan del av villkoret har flyttats och rubriceras som säkerhetsföreskrifter, dels till följd av att nya säkerhetsföreskrifter har införts.

Här finner du det nya villkoret i sin helhet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-12-02