Riskhanteringsdagen

En gång om året arrangerar Kammarkollegiet en utbildningsdag som vi kallar Riskhanteringsdagen. Dagen är tänkt att vara ett stöd för dig som arbetar med riskhantering på en myndighet eller stiftelse med statlig anknytning.

Tema och syfte

Temat för Riskhanteringsdagen varierar från år till år och kan innehålla allt från kunskap om och tester av säkerhetsglas eller information och kunskap kopplat till IT-säkerhet. Beroende på temat för dagen, bjuder vi in föreläsare som är experter på området.

Syftet med dagen är att du som deltagare ska få ökad kunskap inom det aktuella området samt få möjlighet att ställa frågor och föra dialog med föreläsarna och oss på Kammarkollegiet.

Riskhanteringsdagen till självkostnadspris

Du deltar på Riskhanteringsdagen till självkostnadspris vilket innebär att priset grundar sig på antalet anmälda deltagare. Kostnaden brukar hamna på cirka 1 500 kronor per person. Kaffe och lunch ingår då i priset.

Eventuellt tillkommande utgifter för resor och logi bekostas av respektive deltagare.

Datum och anmälan

Information om när genomförande av nästa tillfälle blir samt hur du anmäler dig publicerar vi på denna sida.

Anmälan är bindande då antalet deltagare är begränsat. Skulle du få förhinder går det bra att överlåta din plats till en kollega genom att anmäla ändringen till Kammarkollegiet.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Sidan senast uppdaterad: 2022-03-14