Externa deltagare vid Riskhanteringsdagen 2022

I år kommer vi gästas av fyra föreläsare som kommer att berätta mer om Li-jon batterier.

David Sturk kommer presentera kunskapsläget kring batteriernas konstruktion, vilka risker de medför, inträffade händelser samt varför de är svåra att släcka.

Mikael Carlsson från Elsäkerhetsverket, Anders Johansson från Boverket och Christer Malmberg, kemist från Arbetsmiljöverket kommer också att delta och berätta om vilket ansvar deras respektive myndighet har.

David Sturk, föreläsare riskhanteringsdagen 2022

David Sturk

Sedan 2010 har David forskat på Li-jon batterihaverier såsom termisk rusning, batterigasemissioner och innovativa sätt att begränsa konsekvenser av kritiska batterihaverier likt brand.

I rollen som globalt ansvarig för sådan forskning hos Autoliv Research arbetade David med framtagning av säkerhetsrutiner för Autoliv koncernens laboratorier och krocktestanläggningar runt om i världen. Året 2017 lämnade han tjänsten hos Autoliv och startade AB Sturk Consulting. Sedan dess har han arbetat med klienter för att katalysera deras kunskap kring batterihaverimekanismer och konsekvenser samt produktutveckling för batterisäkerhet.

Visionen hos AB Sturk Consulting är att tydliggöra vilka omtalade batteririsker är verkliga och vilka kan betraktas som myter. Sådan förståelse har avgörande betydelse för företag som eftersträvar effektiva investeringar i utvecklingsarbetet för säkrare batterisystem och elektrifierade fordon.

Mikael Karlsson, föreläsare riskhanteringsdagen 2022

Mikael Carlsson

Efter studierna till civilingenjör inom elektroteknik hamnade Mikael som så många andra i Göteborgs fordonsindustri. Mikael tyckte att detta var ett oerhört intressant område där han under nästan femton år fick möjlighet att fördjupa sig inom elsäkerhet och tillförlitlighet för elektronik.

När familjen utökades flyttade Mikael tillbaka till solstaden Karlstad med sin familj. Han började arbeta på Elsäkerhetsverket och har nu sen sex år tillbaka jobbat som teknisk expert. Med energiomställningen har han fokuserat på elektrifieringens påverkan på elsäkerheten men även fördjupat sig i elrelaterade bränder.

Anders Johansson föreläsare riskhanteringsdagen

Anders Johansson

Anders Johansson är brandingenjören från Falkenberg som efter lite omvägar hamnade i Blekinge på Boverket 1998. Efter några års utflykt som konsult är han sedan 2012 tillbaka på verket och närmar sig nu sakta men säkert medaljen för nit och redlighet i rikets tjänst.

Anders specialområden är brandskyddsavsnittet i Boverkets byggregler, fönster och dörrar samt regler om laddning av elfordon.

Christer Malmberg

Christer Malmberg, kemist från KTH. Har arbetat på Arbetsmiljöverket i 31 år. Företrädesvis med kemiska frågor. Har de senaste åren arbetat med att omförpacka och slå samman Arbetsmiljöverkets alla föreskrifter i färre föreskriftshäften, där vi går från 67 föreskriftshäften till 15.

Anmälan är nu öppen

Anmäl dig till Kammarkollegiets Riskhanteringsdag 2022. Den 22 november kl 09:30

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-11-11