Uppdaterat verktyg

Kammarkollegiet har sedan tidigare ett verktyg för att underlätta och stötta er i myndighetens riskhanteringsarbete. Vi ber löpande om återkoppling och representanter från olika myndigheter har gett utryck för att det vore bra om man inte behövde svara på alla riskområden för att kunna skapa en rapport. Vi har nu tillgodosett detta önskemål genom att vi har uppdaterat verktyget så att det nu är möjligt att välja endast ett eller några av riskområdena och ändå skapa en rapport.

Vi ämnar försöka förbättra verktyget ytterligare så du får gärna bidra med synpunkter. Har du förslag på utvecklings- och förbättringsåtgärder som skulle bidra till att öka användarvänligheten får du gärna använda formuläret för detta som finns publicerat under verktyget.

Tack på förhand för hjälpen!

Det uppdaterade verktyget hittar du här.länk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-02