Vattenskador

Med en vattenfelsbrytare (eller vattenvakt som är ett annat namn) kan du minska kostnaden för vattenskador eller till och med förhindra att de sker. Det är en billig investering.

Exempel på hur en vattenvakt ser ut.

Exempel på hur en vattenvakt ser ut.

I vår statistik över anmälda skador ser vi att det är vanligt att myndigheter drabbas av vattenskador på grund av att det saknas vattenfelsbrytare/vattenvakt. Om myndigheten hade haft en vattenfelsbrytare installerad är det troligt att skadan antingen hade kunnat förhindrats eller att skadekostnaden hade blivit lägre.

Den tekniska livslängden på en vattenslang för till exempel en kaffemaskin kan variera. Det är vanligt att leverantören/uthyraren av kaffemaskinen inte har något ansvar för anslutningen till maskinen, varför ansvaret att till exempel ha koll på vattenslangens funktionalitet hamnar på den som har valt att installera maskinen. Som en del i arbetet med att förhindra skador kan det därför även vara bra att kontrollera anslutningar till kaffemaskiner och diskmaskiner med mera.

Så här fungerar en vattenfelsbrytare

En vattenfelsbrytare ska sitta mellan vattenledningen och till exempel kaffemaskinen eller diskmaskinen, se bilden.

Om slangen till maskinen går sönder så känner vattenfelsbrytaren av det förändrade vattentrycket och stryper vattenflödet.

Billig investering

Att installera en vattenfelsbrytare kostar från runt 500 kr plus installationskostnad. Det är en billig riskreducerande investering som vi rekommenderar samtliga myndigheter som inte redan har detta skydd att skaffa.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-26