Verksamhetsanalys, ett hjälpmedel för er riskhantering

Som du säkert känner till så har alla statliga myndigheter, enligt förordning 1995:1300, en skyldighet att:

- Identifiera risken för skador och förluster i verksamheten

- Värdera riskerna och beräkna kostnaderna som staten kan få

- Ställa samman resultatet i en riskanalys

- Vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador

I Kammarkollegiets uppdrag ingår det att utgöra ett stöd för myndigheterna i deras riskhanteringsarbete. Som ett led i det arbetet har vi utvecklat ett verktyg som vi kallar ”Verksamhetsanalys”. Verktyget låter användaren besvara ett antal frågor inom olika riskområden. Utifrån svaren får användaren sedan en bruttolista över alla de risker som har identifierats. Med hjälp av bruttolistan kan sedan en värdering, prioritering av riskerna ske. Efter det kan en handlingsplan för att åtgärda de identifierade riskerna skapas.

I vårt arbete att ständigt bli bättre har vi lyssnat på er användare och sedan i våras har vi uppdaterat verktyget så att det nu är möjligt att skapa en bruttolista efter att bara ha fyllt i ett eller några av riskområdena. I vår strävan att erbjuda ett så bra och brett stöd som möjligt har vi valt att även inkluderat riskområden som kanske inte omfattas av försäkringen. I och med uppdateringen av verktyget kan användaren enkelt välja att inte genomföra någon genomlysning av de områden som inte är aktuella.

Verktyget är skapat i Excel och laddas ned av myndigheten. Här kan du läsa mer om vårt stöd kring riskanalys och ladda ner verktyget.länk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-02