Viktigt att skadeanmälningar fylls i korrekt

Kammarkollegiet har konstaterat att det finns en brist i de skadeanmälningar som myndigheten får in i dag. Freddy Lindahl arbetar som skadeinspektör och fordonsskadereglerare på Kammarkollegiet och är en av de som handlägger skadeanmälningar.

Varför är det så viktigt att skadeanmälningarna är noga ifyllda?

- Dels är det viktigt i själva skaderegleringen. För att kunna göra en korrekt skadereglering så är det avgörande att vi har hela olycksförloppet klart för oss. Har vi inte uppgifterna från början så måste vi begära in dessa i efterhand och det medför att regleringen tar onödigt lång tid och under tiden kanske myndigheten har ett fordon mindre att nyttja.

- Dessutom är det så att ju mer information vi får in i skadeanmälan desto bättre blir vår statistik. Det är den statistiken som sedan ligger till grund för oss när vi hjälper er med ert riskhanteringsarbete kring era fordonsskador. Sedan 2019 har vi ett nytt försäkringssystem som ger oss bättre möjligheter att ta fram relevant statistik men då är era skadeanmälningar helt avgörande för kvalitén på statistiken.

Hur fyller man i skadeanmälan?

- Vi har tagit fram en instruktionsplansch som finns på vår webbplats. Följer man den anvisningen så blir anmälan fullständig.

Anvisning skadeanmälanlänk till annan webbplats

Är det något annat man behöver tänka på?

- Även om man har varit inblandad i en olycka och polisen har varit på plats så måste man göra en fullständig skadeanmälan. Men skriv gärna i anmälan att polisen var där. Sen är det viktigt att tänka på att alltid anmäla skadorna när de uppstår. Även om man inte lämnar in fordonet för åtgärd direkt så måste det finnas en skadeanmälan. Sedan kan man lämna in fordonet och få flera skador åtgärdade samtidigt.

Checklista som stöd till en korrekt skadeanmälan:

  • Var noga med fordonsuppgifter och personuppgifter, registreringsnummer på de inblandade fordonen samt personuppgifter på förare.
  • Kryssa i rätt omständigheter och markera tydligt med pilar där bilen blivit skadad.
  • Rita en skiss över händelsen.
  • Beskriv händelseförloppet utförligt på sidan två.
  • Glöm inte att fylla i om det blivit personskador.
  • Säkerställ att du fyllt i alla fält i skadeanmälan.
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-28