Viktigt för myndigheter att ha en trafiksäkerhetspolicy

Trafiken är en olycksdrabbad miljö. Trafikolyckor sker dagligen och ibland inträffar olyckor där någon av de inblandade parterna är i tjänst.

Som arbetsgivare har man ett stort arbetsmiljöansvar och det omfattas även av anställda som kör bil. För att förebygga olyckor och förhindra skador, både materiella och fysiska, så bör alla myndigheter ta fram en trafiksäkerhetspolicy. Även om myndigheten helt saknar egna fordon och där personalen endast vid enstaka tillfällen hyr fordon i tjänsten är det lämpligt att ha någon form av enklare skrivning där det framgår vilket ansvar och vilka skyldigheter man har som anställd och som arbetsgivare.

Även ur ett riskhanteringsperspektiv är det viktigt med en trafiksäkerhetspolicy. När medarbetarna vet vilka rutiner som gäller och följer dessa kan risken för olyckor och skador minska. Även om medarbetarna kan tycka att det är jobbigt, eller onödigt/tråkigt, att följa den så visar den samtidigt att man som arbetsgivare faktiskt bryr sig om sina anställda.

En trafiksäkerhetspolicy bör innehålla vilken typ av fordon som myndigheten ska nyttja där man specificerar fordonens olika säkerhetsfunktioner och miljöklasser. Vidare bör det framgå att den som framför fordonet ska föregå med gott omdöme samt följa svensk lagstiftning. Att man inte framför fordon under påverka av alkohol och droger kan tyckas självklart men bör ändå tydligt framgå i policyn. Kanske att myndigheten beslutar att installera alkolås i sina fordon, då kan även det skrivas in.

Det är även att föredra om det framgår i policyn att det är den som framför fordonet som är personligt ansvarig om man bötfälls för trafikförseelser eller i det fall fordonet är felparkerat och fordonet får en parkeringsanmärkning. Tillsyn före och efter körning är också punkter som bör vara med. Checklistorna för detta kan med fördel vara bilagor till policyn.

Det är också bra med rutiner vid eventuella olyckor eller skador och hur man gör en skadeanmälan till Kammarkollegiet samt vikten av detta. Mer om hur man gör en skadeanmälan till Kammarkollegiet hittar ni här

Arbetsmiljöverket har bra information på sin hemsida om vad en trafiksäkerhetspolicy kan innehålla och hur man tar fram en sådan. Ni hittar den härlänk till annan webbplats.

Som vanligt finns vi Riskmanagers här om ni vill ha mer hjälp.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-08