Vill ni ha besök av oss?

Som ett stöd i ert riskhanteringsarbete, som regleras i förordning (1995:1300), så besöker Kammarkollegiet olika myndigheter och genomför riskronder. Syftet med besöket är att ge er möjlighet att föra en dialog med oss kring era risker, ert förebyggande och skadebegränsande arbete samt genomgång av era riskbelopp. Detta kan utgöra ett stöd dels i ert riskhanteringsarbete dels för att värdera om ni har ett relevant försäkringsskydd via Kammarkollegiet eller om det är något som behöver justeras.

Hela verksamhetsåret 2021 är inte fullt ut planerat så vill ni ha hjälp från oss under året, tveka inte att kontakta oss via riskhantering@kammarkollegiet.se. Kanske kan vi lyckas planera in ett besök även hos er. På grund av rådande omständigheter med covid‑19 vet vi dock ännu inte när besök kan genomföras under 2021.

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-07