Vår försäkringsverksamhet har bytt system

Försäkringsavdelningen på Kammarkollegiet har bytt ärendehanteringssystem. Det betyder att vi, under en övergångsperiod, kommer att ha längre handläggningstid än normalt.

Vilka av våra försäkringstjänster berörs av systembytet?

Alla våra försäkringstjänster berörs av bytet. Under övergångsperioden kommer vi därför att ha längre handläggningstider för:

  • Personförsäkring
  • Fordonsförsäkring
  • Verksamhetsrelaterade försäkringar

Kontakta oss

Har du frågor får du gärna kontakta oss på telefon: 054-22 12 00 eller e-post: forsakring@kammarkollegiet.se