Försäkringsvillkor Luftfartygsförsäkring 2003-12-01

Luftfartygsförsäkringen är, om inte annat har avtalats, en objektsförsäkring, vilket innebär att ett luftfartyg måste anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen från kollegiet för att omfattas av försäkringen.

Dokumentinformation

Gäller från och med: 2013-12-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 14