Allmännyttigt syfte

Påstående

Min organisation har ett allmännyttigt syfte.

Förklaring

Ett allmännyttigt syfte är att bidra till samhällets utveckling eller till lösningar av ett samhällsproblem. Organisationen har ett eller flera angivna ändamål, som enligt en utbredd uppfattning är värda att stödja, som är grunden för och drivkraften i den verksamhet som bedrivs. Verksamheten ska som helhet omfattas av ett allmännyttigt syfte men behöver dock inte vara riktad till hela allmänheten.

Exempel på allmännyttigt syfte kan vara att:

- hjälpa våldsutsatta kvinnor eller ungdomar med särskilda behov

- arbeta för att tillgodose mål och principer som är grundläggande för en specifik väldfärdsverksamhet, till exempel att bedriva äldrevård.

Nekad

Om din organisations syfte inte uteslutande är till nytta för allmänheten kan den inte registreras.