Värdeöverföring

Påstående

Min organisation har en bestämmelse i stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling om att kvarvarande tillgångar vid organisationens upplösning endast får överföras till andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning i enlighet med registreringslagens begränsning om värdeöverföring.

Förklaring

Enligt registreringslagens begränsningar om värdeöverföring får en idéburen organisation endast göra värdeöverföringar till andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning. Det gäller även när tillgångar ska skiftas vid en konkurs eller likvidation. Organisationen behöver ha en bestämmelse om detta inskriven i sina stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.

En värdeöverföring är en affärshändelse som medför att förmögenheten hos en idéburen organisation minskar och som inte är av rent affärsmässig karaktär för organisationen.

Nekad

Ett av kraven för att bli registrerad är att värdeöverföringar inte får göras till annat än till forskning och till andra registrerade idéburna organisationer. Kravet innefattar att det ska finnas en bestämmelse i stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.