Juridisk person

Påstående

Min organisation är en juridisk person.

Förklaring

En juridisk person är ett företag eller en organisation som har samma juridiska rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. Det innebär exempelvis att den juridiska personen kan sluta avtal, ha skulder, äga saker och vara part i domstol. En enskild firma är inte en juridisk person.

Nekad

Om du har en enskild firma kan du inte blir registrerad.