Rättsligt bestämmande inflytande

Påstående

Min organisation varken ägs eller styrs av stat, region eller kommun.

Förklaring

Här menas att organisationen inte är under ett rättsligt bestämmande inflytande.

Staten, regioner och kommuner får inte ha ett rättsligt bestämmande inflytande över en registrerad idéburen organisation. Det är inte avgörande om organisationen får majoriteten av sin finansiering från det offentliga eller att organisationen har grundats av en offentlig aktör. Det avgörande är att organisationen inte direkt eller indirekt får kontrolleras av det offentliga genom att vara ägd eller styrd av stat, region eller kommun.

Nekad

Ett av kraven för att bli registrerad är att det offentliga inte ska äga eller ha kontroll över din organisation så de har bestämmande inflytande över organisationen. Om en myndighet, en region eller en kommun kan bestämma rättsligt över din organisation kan organisationen inte omfattas av registret.