Nyhetsbrev december 2017

Detta nyhetsbrev syftar till att ge halvårsvis information om vad som händer på Kammarkollegiets kapitalförvaltning och samtidigt ge dig som kund viktig information om vår verksamhet.

2017 - ett händelserikt år

Vi blickar tillbaka på ännu ett år av extremt låga räntor och god utveckling på i stort sett alla tillgångsmarknader. Volatiliteten på de finansiella marknaderna är fortsatt låg trots att det hänt väldigt mycket. Vi har kommit igenom presidentval i Frankrike och Iran, parlamentsval i Tyskland och Nederländerna med all den oro som funnits kring dessa utkomster. Kriget mot IS har inneburit nya terrorattentat runt om i världen. Värderingarna på obligations- och aktiemarknaderna är fortsatt höga. Inflationen har återigen börjat stiga, även i Sverige. Sysselsättningen stiger och ekonomin växer. Trots detta så lever vi med en extremt lätt penningpolitik. Dessutom har USA påbörjat sin väg mot ett mer normalt läge genom räntehöjningar. Det blir spännande att följa fortsättningen in i 2018.

Nya produkter

Kapitalförvaltningen har startat tre nya produkter under året:

  • Ett indexkonsortium som heter Äpplet, där samtliga i portföljen ingående aktier har samma vikt.
  • Ett småbolagskonsortium, Kronan, som investerar i mindre och medelstora noterade svenska företag. Portföljen är relativt koncentrerad till ca 30 innehav och har en långsiktig fundamental placeringsansats.
  • Sist men inte minst ett konsortium som heter Företagsobligationskonsortiet FRN. Det är en portfölj bestående av företagsobligationer i svenska kronor med rörlig ränta. Konsortiets jämförelseindex är NasdaqOMX Credit FRN SEK viket speglar företagsobligationsmarknaden för rörlig ränta i svenska kronor. Företagsobligationskonsortiet FRN kan jämföras med bankernas kredit- och företagsobligationsfonder med rörlig ränta.

God avkastning 2017

I skrivande stund (mitten på december) ser 2017 ut att bli ett bra avkastningsår för en kapitalägare. Det kan nämnas att börsen har stigit under året och även ränteplaceringar har givit en positiv avkastning, trots rekordlåga räntor.

Magrare år att vänta

Inför 2018 ser dock avkastningsförutsättningarna magra ut. En stor drivkraft har centralbankernas nollräntepolitik varit, som just bland annat syftat till att öka attraktionen för riskfyllda placeringar. Vår bedömning är att avkastningen för de flesta tillgångar de närmaste åren kommer att vara låg, men ej nödvändigtvis negativ. En kapitalägare bör – enligt vårt synsätt – ställa in sig på några magrare år.

Utdelningar 2017

Utdelningarna per andel i respektive konsortium har under 2017 varit för Aktiekonsortiet Sverige 249,26 kronor, för Aktiekonsortiet Spiran 263,67 kronor, för Aktieindexkonsortiet Sverige 6,49 kronor, för Aktiekonsortiet Utland 264,75 kronor, för Räntekonsortiet 2,29 kronor, för Företagsobligationskonsortiet 16,70 kronor, Företagsobligationskonsortiet FRN 1,65, Aktieindexkonsortiet Äpplet 29,08 samt Aktiekonsortiet Kronan 1,36. För GIVA så adderade de tre utdelningarna under året upp till 64,09 kronor.

Personalförändringar under året

  • Avdelningschef Bengt Svelander kom till kollegiet 1 mars och samtidigt började tidigare avdelningschef Leif Hässel på heltid att arbeta med förvaltning av Arvsfondens investeringar i fastighetsexponering, allokering och rådgivning.
  • Två nya medarbetare har börjat på Operations. De ersätter vakanta tjänster.
  • Rekrytering pågår av ny jurist.
  • En ny medarbetare har börjat i aktiesektionen.

Gott slut // Bengt Svelander

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-23