Nyhetsbrev juni 2018

Detta nyhetsbrev syftar till att ge halvårsvis information om vad som händer på Kammarkollegiets kapitalförvaltning och samtidigt ge dig som kund viktig information om vår verksamhet.

Halvåret 2018

Första halvåret har bjudit på mer volatilitet än vi vant oss vid. Året inleddes med oro, bland annat på grund av hot för handelskrig samt politisk oro i Italien. I skrivande stund kan vi konstatera att börserna fortsatt att pendla runt nollan sedan dess. Federal Reserve har fortsatt att höja sin styrränta och de amerikanska obligationsräntorna har stigit under året. Även om de amerikanska obligationsräntorna stigit så konstaterar vi att räntorna i Europa ännu inte följt efter. Börsuppgången firar 10-års jubileum och värderingarna inom samtliga tillgångsslag ser fortsatt ansträngda ut. Det manar till fortsatt försiktighet tycker vi. Vi skrev i förra nyhetsbrevet att vi tror på magrare år avkastningsmässigt framöver och det är en åsikt vi fortfarande har.

Ny sektion bildad

Den första juni bildade vi inom Kapitalförvaltningen en ny sektion – Allokering och alternativa investeringar. Anledningen är att vi vill tydligare synliggöra vårt arbete och erbjudande inom just allokering och alternativa investeringar. Alternativa investeringar är ett samlingsbegrepp för tillgångsslag utöver räntor och aktier. Vi har länge erbjudit allokeringstjänst och rådgivning hur man bäst strukturerar en portfölj med flera olika tillgångsslag. Nu ger vi detta erbjudande en egen plats i organisationen, bredvid räntor, aktier och operations.

Personal- och organisationsförändringar

Vår ambition är att bygga en organisation som blir effektiv och som möter de krav från kund som vi ser idag. Vi vill också tydliggöra ansvarsfördelningen så att vi minimerar risken att ansvar blir otydligt. Kundupplevelsen måste vara vårt fokus och vår organisation behöver anpassas så att vi möjliggör en smidig process mot kund. Kunderna ser oss som en helhet och uppfattar Kammarkollegiet som sin leverantör av finansiella tjänster.

Vi måste säkerställa att våra olika organisatoriska komponenter som kunden möter, interagerar med varandra så att helheten blir bra. Avdelningen behövde samordna systemadministration, systemutveckling, värdepappersadministration, avkastningsrapportering, löpande redovisning, redovisningsrapportering samt den årliga boksluts- och avkastningsrapporteringen som vi redovisar till kund. Vi behöver en närmare samordning mellan de grupper som skapar och kvalitetsgranskar avkastnings- och redovisningsrapporteringen.

Vi såg även behovet av en separat och oberoende risk och regelefterlevnads funktion. Denna grupp bildar en s.k. andra försvarslinje och rapporterar direkt till GD samt Fonddelegationen. Konstruktionen med dubbla förvarslinjer förstärker den löpande riskhanteringen och riskmedvetenheten i organisationen. Vår organisation ser idag ut som nedan:

På nya tjänster och personalförändringar:

 • Martin Lanzarotti – sektionschef allokering och alternativa investeringar
 • Anna Major – chef risk och compliance
 • Robert Sahlberg – sektionschef operations
 • Ingmarie Severien – chef stab och jurist
 • Per-Erik Wretling – systemadministratör
 • Katarina Engström – tf gruppchef back office
 • Carina Lundquist – gruppchef redovisning
 • Catarina Rolen – risk och compliance
 • Eva-Lena Jansson – back office
 • Pär-Arne Järnberg – back office
 • Helene Garmark – redovisningskonsult (börjar 1 september)
 • Anna Olofsson – sommarvikarie back office

Rekrytering av gruppchef back office pågår. Rekrytering av jurist till stab pågår.

Christian Dahlheim, jurist slutade hos oss den 18 maj. Matts Ericsäter har gått i pension, men fortsätter hjälpa oss som jurist fram till årsskiftet. Karl Aigeus, vikarie back office slutade i februari.

Inför semesterperioden juli-augusti 2018

Under ovanstående semesterperiod kommer vi inom Redovisning att ha begränsad personalstyrka. Detta kan innebära att utbetalningar tar längre tid än vanligt. Vi ber Er därför att skicka brådskande betalningar i god tid till oss.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Med hopp om en varm och skön sommar,

Bengt Svelander

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-23