Diskretionär aktieförvaltning

Diskretionär förvaltning innebär att uppdraget anpassas till dina/era specifika behov och krav. Vi erbjuder förvaltning av enskilda aktier som med fördel även kan kombineras med fonder och våra konsortier.

Förvaltningen skräddarsys och baseras på vår investeringsfilosofi. Förutom våra egna produkter kan vi placera i utvalda produkter från externa samarbetspartners.

Vi har stor erfarenhet av att tillgodose institutionella placerare med varierande önskemål och behov.

Vanliga produkter

  • Svenska aktieportföljer
  • Utländska aktieportföljer

Löpande rapportering

Den löpande rapporteringen utgör en mycket viktig del i såväl våra diskretionära mandat som vår konsortieförvaltning. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla rapporteringen med målet att tillgodose varje enskild kunds behov.

Kapitalet förvaltas i enlighet med upprättat förvaltningsavtal och tillhörande placeringsreglemente som är unikt för varje kund. Det finns alltid en ansvarig portföljförvaltare för de åtaganden som överenskommits i avtalet mellan parterna.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-23