Fastighetskonsortiet Slottet

Fastighetskonsortiet Slottet än en unik produkt på marknaden med hög förväntad direkt- och totalavkastning.

Det är ingen slump att livbolag och pensionsfonder väljer
att ha aktier, obligationer och fastigheter i sin tillgångsportfölj, eftersom det är tillgångar som inte samvarierar i hög utsträckning. Innebörden är att tillgångarna har goda diversifieringsegenskaper. Det innebär att den förväntade avkastningen vid varje risknivå kan förbättras. Det kan enkelt beskrivas som att ”tre ägg är bättre än två”.

I konsortiet kommer dels fastighetsaktier dels fastighetsobligationer att ingå. Fastighetsaktier kommer att väljas på ett strukturerat sätt bland börsens fastighetsbolag, vilket även gäller för fastighetsobligationer.

Valet av bolag styrs av bolagens affärsstrategi och utvalda värderingsnycklar. Fördelningen mellan fastighetsaktier och fastighetsobligationer avgörs av bolagens belåningsgrad, det vill säga högre belåningsgrad ger högre andel fastighetsobligationer och vice versa. Placeringen ska ses utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Fastighetskonsortiets syfte

  • God real avkastning som ger inflationsskydd över tid.
  • Efterlikna ägande av obelånade fysiska fastigheter.
  • Överträffa avkastningen på obelånade fysiska fastigheter.
  • God direktavkastning.
  • Erbjuda kunder god likviditet dvs lätt att köpa/sälja andelar.

Varför är denna produkt unik?

  • Finns ingen motsvarande produkt på marknaden
  • Hög förväntad direkt- och totalavkastning
  • Låga transaktionskostnader
  • God likviditet dvs lätt att köpa/sälja andelar.

Läs mer om Fastighetskonsortiet SlottetPDF

White Paper - SlottetPDF

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-28