Ekonomiadministration

Vi erbjuder ekonomiadministrativa tjänster åt både stora och små stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Vår erfarenhet är att dessa tjänster innebär en värdefull avlastning och i många fall är ekonomiskt fördelaktiga för våra kunder. Vissa kunder har inte tillgång till IT-system eller kompetens för att hantera bokföring, bokslut, arvoden, reskontra, bidrag, skatter och deklarationer. Andra efterfrågar kanslitjänster eller rådgivning och ser oss som ett viktigt bollplank i den dagliga verksamheten.

Våra redovisningskonsulter har bred erfarenhet och vi använder oss av moderna effektiva stödsystem för att hålla en mycket hög servicegrad. Som kund kan du välja att överlämna hela eller delar av ekonomiadministrationen till oss.

De tjänster vi främst erbjuder är:

  • Utbetalningar
  • Löpande redovisning
  • Bidrag och stipendier
  • Styrelsearvoden och löneadministration
  • Skatt, sociala avgifter, moms och deklarationer
  • Likviditetsplanering, budget och analyser
  • Periodisk rapportering
  • Bokslut, kontakt med revisorer och myndigheter
  • Kanslitjänster och verksamhetsstöd
  • Bankkonto

Vill du anlita oss för ekonomiadministration?

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-14