Integration och flexibla lösningar

Vårt ekonomisystem är integrerat med kapitalförvaltningens affärssystem vilket innebär att redovisningen av de värdepappersaffärer som genomförs blir överförda dagligen via fil till redovisningen.

Kunder med placeringar i våra konsortier får kvartalsvis engagemangsbesked som utvisar innehav och marknadsvärde samt eventuellt banksaldo och upplupen ränta. Vi har därtill ett nära samarbete med värdepappersadministration och rapportering för att diskretionära kunder eller andra med ytterligare behov ska kunna få de skräddarsydda rapporter och analyser som önskas.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-23