Finansiell rådgivning

Allt fler kapitalägare behöver en diskussionspartner kring hur förmögenhet ska placeras. Om du är kund hos oss och vill ha råd för en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning kan du boka tid för finansiell rådgivning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning.

Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Fördelningen mellan tillgångsslag är det viktigaste beslutet för kapitalägare. Vi kan hjälpa till att upprätta en struktur för förmögenhetsförvaltningen, ge förslag på rimliga avkastningskrav, utdelningsprinciper, placeringspolicy samt utvärdera befintlig eller framtida förvaltning. Vi är en naturlig samtalspartner i komplexa frågor och frågeställningar.

Vår rådgivningstjänst kan hjälpa till att skapa klarhet i den här typen av frågor

  • Vilken risknivå passar vår organisation bäst? Vilken påverkan får val av risknivå på förväntad avkastning
  • Rimmar val av risknivå och förväntad avkastning med varandra?
  • Vilka tillgångsslag passar in i vår strategi? Och hur samvarierar olika tillgångsslag över tid?
  • Vad gör vi om räntan är noll eller negativ? Och särskilt om det samtidigt är hög värdering på alla tillgångsslag
  • Hur stor andel bör placeras i riskfyllda tillgångar som till exempel aktier? Orkar vi som kapitalägare med stora svängningar i tillgångspriser?
  • Hur kan förmögenhetsvärden skyddas mot olika typer av finansiella risker och externa chocker?
  • Ska aktieandelen tillåtas variera beroende på aktiemarknadens utveckling?
  • Vem bör ansvara för fördelningen mellan tillgångsslag?
  • Hur bör en förvaltare väljas och utvärderas?

Rådgivningen är en integrerad del i våra förvaltningsuppdrag, men erbjuds även som separat tjänst. Kammarkollegiet har en mycket stor vana att diskutera placeringspolicy och genomföra översyn av kunders kapitalstruktur utifrån verksamhetens behov.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-06-01