Operations – skräddarsydda och behovsanpassade tjänster

Vi på Operations hanterar drift av Back office och Middle office för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag.

Vi ansvarar för avkastning- och riskrapportering samt resultatuppföljning. Vid nya uppdrag sättervi upp förvaltningsmandatet och bestämmer strukturen utifrån era rapporteringsbehov.

Vi ansvarar även för avkastningsberäkningar, limithantering, värdepappersadministration, säkerhetshantering, redovisning i affärssystemet, ränte- och prisdata, värdering och prissättning av diskretionära portföljer och fondportföljer, andelsadministration samt hantering av affärshändelser.

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom den finansiella branschen och arbetar ständigt med förbättringar inom riskminimering och förenkling av rutiner för att kunna möta era behov. För samtliga tjänster använder vi ett av marknadens bästa affärssystem - Simcorp Dimension.

Framöver kommer vi att kunna erbjuda utvecklade kredit- och marknadsriskmodeller samt säkerhetshantering.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-23