Tredjepartsrevision – en effektiv revision

Vi erbjuder en årlig samordnad revision enligt internationell revisionsstandard, ISAE 3402. Processernas kontrollmål och kontrollaktiviteter blir granskade och testade. En bestyrkanderapport enligt den internationella standarden upprättas och blir tillgänglig både för dig och också för er revisor.

Tala med din kontaktperson hos oss om du är intresserad av att veta mer om tjänsten.

Revisionen avser affärsavveckling, redovisning, utbetalningar och generella IT-kontroller.

Vill du veta mer om tredjepartsrevision

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-27