Fortsatt positivt börssentiment

Rapporterna för det första kvartalet var generellt sett bättre än marknaden förväntat sig vilket stärkte börsen under april. Sentimentet förbättrades även av minskad oro relaterad till bankkrisen i USA och i Credit Suisse där godtagbara lösningar föll på plats. Kvartalet kännetecknades även av en fortsatt oro för fastighetsaktier där det dramatiska kursfallet i Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) var det mest anmärkningsvärda.

Under andra kvartalet har den svenska börsen stärkts 2,1 procent vilket gör att marknaden är upp 11 procent sedan årsskiftet. Storbolagsindexet OMXS 30 har utvecklats något bättre och har stigit 13 procent under första halvåret. Räknat från botten i slutet av september 2022 har börsen gått upp hela 26 procent.

Det breda europeiska indexet STOXX Europe 600 är upp 10,9 procent sedan årsskiftet. I USA har indexet S&P 500 avancerat 15,9 procent hittills under 2023 medan tekniktunga NASDAQ är upp 31,7 procent. Bland de asiatiska börserna är japanska NIKKEI upp 27,2 procent över året samtidigt som kinesiska CSI 300 har tappat 0,8 procent.

OMX Stockholm Total Return Index

OMX Stockholm Total Return Index

Kvartalsrapporter

Första kvartalets rapporter var i snitt i överkant av marknadens förväntningar. För bolagen i det breda indexet OMXSCAPGI uppgick den aggregerade omsättningstillväxten för första kvartalet till 18,2 procent jämfört med samma period 2022 (källa: Bloomberg). En stor del av tillväxten förklaras naturligtvis av valutaeffekter men den organiska tillväxten bedöms ändock ha uppgått till ca 5 procent. Den organiska tillväxten bedöms dock till övervägande del ha varit hänförlig till höjda priser medan volymtillväxten varit obefintlig i aggregerade termer.

Verkstad och bank fortsatte att uppvisa stark tillväxt under Q1. Volvo var tidigt ute och aviserade en positiv vinstvarning där rörelseresultatet kom in 46 procent över analytikers konsensusprognos vilket fick kursen att lyfta 9 procent. Bolaget rapporterade en orderingång som ökade 32 procent för lastvagnar under Q1, drivet främst av den nordamerikanska marknaden. Även Atlas Copco rosade marknaden med en stark rapport vilket drog upp aktien 14 procent på rapportdagen. På konsumentsidan belönades Electrolux med en kursuppgång på 9% efter ett positivt rörelseresultat som kraftigt översteg marknadens estimerade förlust. Bankerna adderade ytterligare ett kvartal som överraskade på uppsidan med starka räntenetton.

Likaviktat SBB tynger aktiekonsortiet Äpplet

SBB ingår i Kammarkollegiets likaviktade aktiekonsortie Äpplet och har under året bidragit negativt till konsortiets avkastning – konsortiet har tappat 8,5 procent relativt index under första halvåret och 3,4 procentenheter är hänförligt till SBB. I takt med det senaste årets ränteuppgång har fastighetssektorn pressats av allt större svårigheter att hantera sin finansiering och framför allt har marknaden varit tveksam till Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Bolaget har varit i skottgluggen för hedgefonders blankningar och har straffats hårt av sänkt kreditrating. I slutet av maj aviserade bolaget att hela eller delar av bolaget var till salu efter att man ställt in en planerad nyemission. Hur bolagets framtid kommer att spela ut är fortfarande öppet. Sedan årsskiftet har aktien tappat knappt 80 procent på en stigande börs vilket har inneburit att Kammarkollegiet kontinuerligt har köpt aktier i SBB inom aktiekonsortiet Äpplet för att i enlighet med placeringsriktlinjerna kunna upprätthålla en likaviktning. Äpplet har det senaste året missgynnats av att småbolag har utvecklats sämre än storbolag men Kammarkollegiets bedömning är att strategin över en längre tidshorisont kommer att ha en bättre värdeutveckling än ett kapitalviktat index.

Förroendet för SBB i botten

Förtroendet för SBB


 

(%)

Q1

Q2

H1

Jämförelseindex (H1)

Spiran

2,1

8,0

10,1

10,4

Aktieindexkonsortiet

2,3

9,0

11,4

11,6

Aktieindexkonsortiet Äpplet

0,6

2,4

3,0

11,5

Aktieindexkonsortiet Utland

4,8

14,0

18,8

18,4

Stiftelsekonsortiet GIVA

2,0

5,1

7,1

 

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kunder och strategi
Skicka e-post till Johan
Telefon: 08-700 06 61

Sidan senast uppdaterad: 2023-07-04