Inflationen viker nedåt

Inflationen har börjat vika neråt. Det verkar som om toppen är nådd och frågan blir i sådana fall: hur långt ner kommer inflationen att falla och hur kommer centralbanken att agera? Riksbanken annonserade i slutet av kvartalet en höjning av styrräntan till 3,75 procent och signalerar tydligt beredskap att fortsätta höja.

Inflationstakt

Inflationstakt

Pristrycket uppåt visar tecken på att mattas av

Efter en lång period av alldeles för snabba och breda prisökningar har nu takten börjat mattas av även i Sverige. KPIF som mäter inflationen men räknar bort räntekostnader uppgick i den senaste mätningen till 6,7 procent (maj) vilket innebär ett relativt kraftigt fall från toppen över tio procent i december. Det är dock långt kvar ner till Riksbankens mål på två procents inflation och frågan nu är framför allt hur långt ner inflationen kommer falla och om Riksbanken då tycker att det räcker med räntehöjningar. Den underliggande inflationen om vi räknar bort även energi-priser är fortfarande besvärande hög och behöver nog visa tydligare tecken på att avta innan Riksbanken känner sig komfortabel att gå in i något slags pausläge. Detta är också vad som prissätts på marknaden. Prissättningen indikerar ytterligare någon höjning och att Riksbanken senare under hösten kommer inleda en sänkningscykel.

Att man prissätter sänkningar så snart efter den sista höjningen kan tyckas udda men faktum är att det under 2000-talet aldrig har dröjt längre än sex månader från den sista höjningen till dess att den första sänkningen har kommit. Riksbanken har höjt tills konjunkturen har vikt sig och stimulanser blir nödvändiga.

Arbetsmarknaden och konjunkturen fortsatt relativt stark

Framåtblickande indikatorer har länge pekat mot en kraftig konjunkturavmattning i världen i stort och Sverige i synnerhet. OECD och många andra prognosmakare med dem prognosticerar en fallande BNP i Sverige i år. Hitintills har dock utvecklingen i ekonomin inte varit fullt så illa som många har trott. Arbetslösheten är fortsatt låg och har inte visat några tydliga tecken på att öka, konsumtionen håller sig uppe och företagen gör fortsatt goda vinster. Här bör man dock notera att till viss del hålls tillväxt och vinster uppe av högre priser och mätt i volym är bilden inte lika ljus.

Arbetslöshet i Sverige

Frågan är om detta kommer hålla i sig. Kommer inflationen falla tillräckligt mycket så att Riksbanken kan var bekväm med att sluta höja innan konjunkturen knäcks? Och hur ser nominella vinster och tillväxt ut med en lägre inflation? Det vanliga mönstret är att man höjer räntan tills man har höjt för mycket och sen snabbt får påbörja en sänkningscykel. Kommer historien upprepa sig även den här gången? Det verkar inte osannolikt att vi kommer få reda på det relativt snart.

Kronan är rekordsvag

Utvecklingen på finansmarknaderna har varit relativt lugn och utan någon tydlig riktning under det andra kvartalet. Aktiemarknaden har stått och stampat och räntemarknaden är i stort oförändrad jämfört med slutet av mars. På valutamarknaden däremot har det varit mer dramatiskt. Den svenska kronan är nu tillbaka på de rekordsvaga nivåer vi bara har sett efter finanskrisen. En euro kostar idag 11,80 kronor och en amerikansk dollar kostar 10,85 kronor.

Vad som driver kronan svagt är det ingen som med säkerhet kan säga. Ett strukturellt sparandeöverskott som sätter press neråt på kronan när vi svenskar investerar en stor del av vårt sparkapital i utlandet är en faktor som man ofta refererar till. På kortare sikt är det många som pekar på turbulensen på den svenska fastighetsmarknaden som har fått internationella investerare att dra öronen till sig som en bidragande orsak till kronans svaghet. En tredje faktor som kan spela in är den låga realräntan vi har i Sverige. Valutakurser påverkas av relativa reala räntor och med en svensk inflationstakt som ligger högre än i omvärlden har detta lett till ett tryck nedåt för den svenska kronan.

Vad orsaken till kronans svaghet än är så kan vi vara säkra på en sak. Det ses inte som välkommet hos Riksbanken då en svag krona ytterligare spär på en alldeles för hög inflation.

Det lär bli en varm sommar men förmodligen blir det en kort semester för centralbankirerna på Brunkebergstorg.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kunder och strategi
Skicka e-post till Johan
Telefon: 08-700 06 61

Sidan senast uppdaterad: 2023-07-04