Kommande stimulanser bra för riskaptiten

Förväntningar om kommande stimulanser samtidigt som det finns tecken på att den ekonomiska nedgången blir mildare än väntat driver på riskaptiten och har skapat en positiv miljö för investeringar under årets första kvartal.

Inflationen som överskuggade det mesta under förra året har under inledningen av 2024 fortsatt att falla ner mot Riksbankens mål. I mars hade KPIF sjunkit ner till 2,2 procent. Frågan är nu när Riksbanken sänker räntan där förväntningarna är koncentrerade kring en första sänkning i maj eller juni. Marknadsprissättningen indikerar därefter sänkningar ner till 2,50 - 2,75 procent alltså fem eller sex 25-punkters sänkningar. Blir detta verklighet skulle det vara en osedvanligt kort och grund sänkningscykel ur ett historiskt perspektiv.

Arbetslösheten stiger men förväntningar indikerar en kommande vändning

Arbetslösheten har stigit och kapacitetsutnyttjandet har fallit. Efter ett par kvartal utan eller till och med negativ tillväxt är detta inte förvånande. Sentimentsindikatorer indikerar samtidigt en vändning i framtidsutsikter. Det är fortfarande fler som ser negativt på framtiden jämfört med de som är positivt inställda men skillnaden minskar nu snabbt. Vi blir i genomsnitt mer positivt inställda tillframtiden vilket brukar vara en tydlig indikator för den ekonomiska aktiviteten.

Längre räntor lägre än kortare

Räntemarknaden har under första kvartalet inte bjudit på några större rörelser och längre räntor fortsätter att ligga klart under Riksbankens styrränta. En femårig bostadsobligation handlas idag med en ränta omkring 3,25 procent. Obligationer med rörlig ränta ger alltså en tydligt högre löpande ränta än obligationer med fast kupong.

Om den generella ränteutvecklingen har varit relativt odramatisk under första kvartalet har kreditmarknaden fortsatt att förbättras med krympande kreditspreadar.

Avkastningen positiv för samtliga Kammarkollegiets räntestrategier och i synnerhet för Företagsobligationskonsortiet FRN som investerar i kreditobligationer med rörlig ränta.

Aktiemarknaden fortsatt stark

Det faktum att räntesänkningar rycker närmare samtidigt som den realekonomiska utvecklingen ändå verkar bli något bättre än väntat är en fortsatt bra cocktail för riskfyllda tillgångar och börsen. Fastighetsaktier och krediter har också de fortsatt att gynnas av en stark utveckling. I slutet av mars noterade storbolagsindexet OMXS30 ett nytt all-time-high för att sedan sjunka tillbaka något nästföljande månad, samtidigt som Carnegies småbolagsindex fortfarande har drygt 25 procent upp till sin toppnotering från november 2021.

Kammarkollegiets aktiekonsortier har utvecklats i nivå med sina jämförelseindex under första kvartalet.

Kontaktperson

Sidan senast uppdaterad: 2024-04-23