Slutspel i inflationsmatchen?

Inflationstakten faller nu tydligt och närmar sig inflationsmålet. Riksbanken annonserade i slutet av kvartalet en höjning av styrräntan till fyra procent och utvärderar nu inkommande data. En lugnare ränteutveckling skulle ge andrum för finansmarknader generellt och räntekänsliga sektorer i synnerhet. Kreditmarknaden har tinat upp till stor del och kreditspreadar har krympt under kvartalet.

Pristrycket snart nere på hållbara nivåer

Inflation mäter hur mycket priser har förändrats till idag jämfört med för ett år sedan. Till stor del består statistiken av prisförändringar som inträffade för flera månader sedan. För att bilda oss en bättre uppfattning om hur priserna förändras här och nu kan vi i stället mäta månadsförändringen. För att tydligare kunna utläsa trenden räknar vi ut ett tre månaders rullande medelvärde och räknar sedan upp siffran i årstakt. Gör vi den övningen för KPIF är denna siffra nu nere på 2,7 procent vilket får sägas vara nära Riksbankens mål. Det finns alltså mycket som talar för att prisökningstakten idag i princip redan är nere på uthålliga nivåer.

Riksbanken bör därmed vara nära räntetoppen. Ännu en höjning är trolig om det inte är så att de redan har höjt för sista gången i denna höjningscykel.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kunder och strategi
Skicka e-post till Johan
Telefon: 08-700 06 61

Sidan senast uppdaterad: 2023-10-04