Tillbaka till ruta 1

Efter ett positivt första halvår har börsen återigen backat under det tredje kvartalet. Den svenska börsen har utvecklat sämre än omvärlden där framför allt ränteutvecklingen och oro för konjunkturen har påverkat sentimentet negativt.

Svenska börsen går sämre än omvärlden och småbolag tappar

Rapporterna för det andra kvartalet var sammantaget något bättre än marknaden förväntat sig. Utsikterna för vissa delar av de exporttunga sektorerna har dock tonats ned en del och ökat på osäkerheten om var konjunkturen tar vägen under 2024. Under hösten har börserna även påverkats negativt av förnyad oro kopplat till uppgångar i amerikanska långräntor.

Under tredje kvartalet har den svenska börsen backat drygt 6 procent vilket gör att marknaden är upp 1,7 procent sedan årsskiftet. Storbolagsindexet OMXS 30 har utvecklats något bättre och har stigit 5,5 procent under årets första nio månader. Räknat från botten för precis ett år sedan har börsen gått upp hela 15,5 procent.

Det breda europeiska indexet STOXX Europe 600 är upp 8,5 procent sedan årsskiftet. I USA har indexet S&P 500 avancerat 11,7 procent hittills under 2023 medan tekniktunga NASDAQ är upp drygt 26 procent. Bland de asiatiska börserna är japanska NIKKEI upp 22,1 procent över året samtidigt som kinesiska CSI 300 har tappat 3,6 procent.

Kvartalsrapporter något bättre än väntat

Aggregerat ökade rörelseresultaten med cirka 14 procent under det andra kvartalet vilket bedöms ha varit något över förväntansbilden och knappt under nivån för årets första kvartal. Liksom under årets inledande kvartal är det främst resultaten inom den exporttunga verkstadssektorn respektive inom bank som ligger bakom vinstökningarna. För verkstadsbolagen har tillväxten drivits av en fortsatt svag krona och organisk tillväxt tack vare ihållande positiv priskomponent. För bankerna har resultaten varit fortsatt gynnade av starka räntenetton.

Atlas Copcos resultat för andra kvartalet kom in 7 procent över konsensus men handlades ändå ned över rapportdagen med drygt 5 procent efter att bolaget tonat ned utsikterna för efterfrågan med kommentaren ”weaken somewhat”. Även ett antal ytterligare bolag inom industrisektorn aviserade att orderläget försvagats något jämfört med tidigare under året vilket även överensstämmer med den bild som erhållits från inköpschefsindex.

Stora kursrörelser under rapportperioden

Andra kvartalets rapporter föranledde i många fall stora kursrörelser, delvis naturligt förklarat av sommarens lägre likviditet, men vi bedömer även att utfallen i ett flertal bolag avvek kraftigt från förväntansbilden. Tabellen nedan visar de största positiva respektive negativa kursförändringarna under rapportdagen för aktier ingående i indexet Stockholm Benchmark, dvs det index bestående av drygt 100 aktier som utgör basen i aktiekonsortiet Spiran.

I slutet av juni överraskade H&M marknaden med kraftigt reducerade lagervolymer och ett starkt resultat drivet av lägre kostnader. Konsumentbolagen Dometic och Thule följde samma trend och rapporterade resultat klart över konsensusprognoserna vilket mottogs positivt kursmässigt trots att den organiska tillväxten var ned 10 respektive 15 procent. Electrolux lyckades däremot inte leva upp till förhoppningarna från första kvartalets positiva resultat utan rapporterade avsevärt sämre utsikter och handlades ned 20 procent på dagen. Trots vinstvarning tidigare under sommaren straffades mediabolaget Viaplay med en kursnedgång på nästan 49 procent under rapportdagen till följd av sämre utsikter.

Fortsatt positiv utveckling för GIVA

Våra aktiekonsortier tappade under kvartalet i linje med marknaden med stiftelsekonsortiet GIVA som undantag. Kvalitetsbolag med hög utdelningskapacitet står emot relativt väl i sämre marknadslägen.

 

(%)

Q1

Q2

Q3

2023 ytd

jämförelse-

index

Spiran

2,1

8,0

-6,6

3,6

3,9

Aktieindexkonsortiet

2,3

9,0

-5,6

5,7

5,8

Aktieindexkonsortiet Äpplet

0,6

2,4

-4,9

-1,9

5,8

Aktieindexkonsortiet Utland

4,8

14,0

-2,7

16,1

14,3

Stiftelsekonsortiet GIVA

2,0

5,1

0,4

7,6

 

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kunder och strategi
Skicka e-post till Johan
Telefon: 08-700 06 61

Sidan senast uppdaterad: 2023-10-04