Nya möjligheter ger låg risk och hög utdelning

När vi summerar helåret 2023 för Stiftelsekonsortiet GIVAs räkning så kan vi konstatera att totalavkastningen uppgår till 16,3 procent och att konsortiet levererat en direktavkastning om lite drygt 6,4 procent, vilket återigen överstiger konsortiets mål om 4,5 procent.

Ränteuppgången ger extra skjuts till direktavkastningen

Ett passande sätt att beskriva helåret 2023 är krediternas återkomst, något som för GIVA skapat och fortsätter att skapa en hel del intressanta möjligheter. För första gången på många år har konsortiet kunnat utnyttja sin trecylindriga motor för att generera en god direktavkastning.

Konsortiet måste alltid vara investerat med åtminstone 20% i obligationer, något som under den lågräntemiljö som tidigare karaktäriserat vår omvärld inte alltid bidragit avsevärt mycket till att nå konsortiets mål om en direktavkastning om 4,5%. Den ena cylindern har helt enkelt varit satt ur spel. I stället har portföljens två andra cylindrar, aktieinnehaven och de optioner som ställs ut på innehaven, fått gå på högvarv för att konsortiet ska nå sitt mål. Under 2023 har detta förändrats. En snabb tillbakablick visar att den genomsnittliga kupongräntan i portföljen vid ingången av 2022 låg på 2,5 procent och när vi stänger boken för 2023 ligger motsvarande siffra på 5,6 procent vilket är en markant ökning.

Försiktig strategi har gett resultat

Det är också en del av förklaringen till varför vi under året har valt att vikta om fördelningen mellan aktier och obligationer. Den andra förklaringen är vår bedömning av inflationsoro och risk för recession som har fått oss att inta en mer defensiv hållning, Från att tidigare legat med en fördelning om 75/25 så har vi under året legat med en fördelning om cirka 65/35, något som tidigare inte var möjligt i samma utsträckning. Utöver möjligheten att ändra fördelningen mellan aktier och obligationer på ett mer dynamiskt sätt så genererar det mer högavkastande kreditbenet nya möjligheter i form av en än mer diversifierad aktieexponering, vilket vi tror kommer att gynna portföljens totalavkastning på sikt. Värt att betona är att portföljen fortsatt kommer att vara fokuserad på stora stabila bolag med en hög förväntad utdelning, men att denna förändring ger oss verktyg och därigenom nya möjligheter.

Konsortiets placeringspolicy har också förändrats under året i hopp om att nå en bättre förväntad direktavkastning. Från att tidigare enbart ha fått placera i investment grade obligationer så har GIVA nu möjligheten att placera maximalt 15% av portföljen i obligationer i ratingsegmentet BB+ och BB samtidigt som åtminstone 15% ska vara investerade i obligationer där lägsta godkända rating är BBB-. Detta är i linje med reglerna för kollegiets kreditkonsortier.

När vi nu stänger böckerna för 2023 så kan vi konstatera att konsortiet utvecklats väl under året där både krediter såväl som aktier bidragit starkt till den utvecklingen. Tydligt är att stabila bolag med en stark balansräkning och som kan generera stabila kassaflöden även under oroliga tider har premierats på stockholmsbörsen. Stiftelsekonsortiet GIVA levererar under 2023 en direktavkastning om cirka 6,4%, vilket gör att konsortiet nu uppnått sitt utdelningsmål sju utav åtta möjliga år sedan konsortiets start 2016.

Historiskt höga utdelningar i Stiftelsekonsortiet GIVA

Historiskt höga utdelningar i Stiftelsekonsortiet GIVA

Fortsatt goda utsikter för 2024

Utdelningsutsikterna för 2024 ser fortsatt goda ut. De svenska bankerna sticker fortsatt ut som Europas mest välkapitaliserade. Vi ser en kassaflödesoro som börjar att avta kring telekomoperatörerna samtidigt som bolag som Volvo står med en fortsatt stark balansräkning, för att nämna några. Detta, kombinerat med ett mer högavkastande kreditklimat gör att vi känner en försiktig tillförsikt om att kunna leverera en direktavkastning om åtminstone 4,5 procent även under 2024.

(%)

Q1

Q2

Q3

q4

2023

Stiftelsekonsortiet GIVA

2,0

5,1

0,4

8,8

16,3

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kunder och strategi
Skicka e-post till Johan
Telefon: 08-700 06 61

Sidan senast uppdaterad: 2024-01-03