Om Kapitalförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Kapitalförvaltningen.

Avdelningschef

Katarina Ahlstedt, chef för Kapitalförvaltningen
E-post: katarina.ahlstedt@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 20

Kund och strategi

Lars Andrén, chef Kund och strategi
E-post: lars.andren@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 73

Johan Eliæson, Kund och strategi
E-post: johan.eliaeson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 61

Risk och regelefterlevnad

Catarina Rolén, Risk Manager
E-post: catarina.rolen@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 10

Kapitalförvaltningens stab

Tony Rosten, chef för Kapitalförvaltningens stab
E-post: tony.rosten@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 21

Elisabeth Björklund, avdelningsadministratör
E-post: elisabeth.bjorklund@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 81

Karin Sjögren, avdelningsadministratör Karin.Sjogren@Kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 62

Marie Lewenhaupt, ekonom
E-post: marie.lewenhaupt@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 82

Katja Wikström, ekonom
E-post: katja.wikstrom@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 57

Sektionen för tillgångsförvaltning

Jörgen Carlberg, chef för tillgångsförvaltning
E-post: jorgen.carlberg@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 22

Gustav Fredriksson, portföljförvaltare, aktier
E-post:gustav.fredriksson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 14

Claes Nylander, portföljförvaltare, aktier
E-post: claes.nylander@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 80

Mikael Håkansson, portföljförvaltare, räntor
E-post: mikael.hakansson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 72

Fredrik Kylberg, portföljförvaltare, räntor
E-post: fredrik.kylberg@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 13

Mikael Johansson, portföljförvaltare, aktier
E-post: mikael.johansson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 80

Jonas Ryding, portföljförvaltare, räntor
E-post: jonas.ryding@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 31

Leif Hässel
E-post: leif.hassel@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 14

Elias Batu, portföljförvaltare Alternativa Investeringar
E-post: elias.batu@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 45

Systemförvaltning

Philip Jonsson, Chef Systemförvaltning
E-post: philip.jonsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 09

Michael Larsson, systemadministratör och Systemförvaltare Agresso / Sugar CRM
E-post: michael.larsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 62

Peter Lind, systemförvaltare SCD
E-post: peter.lind@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 89

Martin Lanzarotti, tillförordnad chef Affärsstöd
E-post: martin.lanzarotti@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 09

Värdepappersadministration

Katarina Engström, gruppchef
E-post: katarina.engstrom@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 66

Eva-Lena Jansson, ekonom
E-post: eva-lena.jansson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 06

Pär-Arne Järnberg, ekonom
E-post: par-arne.jarnberg@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 59

Mårten Larsson, ekonom
E-post: marten.larsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 41

Fredrik Westöö, ekonom
E-post: fredrik.westoo@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 85

Anna Olovsson, ekonom
E-post: anna.olovsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 18

Ellen Luijkx, ekonom
E-post: ellen.luijkx@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 30

Taina Beijer, ekonom
E-post: Taina.Beijer@Kammarkollegiet.se

Telefon: 08-700 08 85

Risk- och avkastningsanalys

Martin Lanzarotti, chef Risk- och avkastningsanalys
E-post: martin.lanzarotti@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 09

Redovisning

Christina Lindskog, chef för redovisningsgruppen
E-post: christina.lindskog@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 73

Anna Ärlig, redovisningsassistent
E-post: anna.arlig@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 58

Camilla Eriksson, redovisningsekonom
E-post: camilla.eriksson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 00

Brita Näslund, redovisningsekonom
E-post: brita.naslund@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 88

Kristina Nyström, redovisningsekonom
E-post: kristina.nystrom@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 98

Vill du veta mer om oss?

Om du vill veta mer om vår organisation och avdelning Kapitalförvaltning besök vår sida Om oss.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-18