Fonddelegationen

Fonddelegationen är ett särskilt beslutsorgan för Kapitalförvaltningen. Delegationen är sammansatt av personer med lång erfarenhet från skilda delar av kapitalmarknaden och utgör ett starkt stöd för Kapitalförvaltningen.

Delegationen utses av regeringen och Kammarkollegiets generaldirektör är ordförande. Fonddelegationen beslutar om Kapitalförvaltningens långsiktiga placeringsstrategi och andra strategiska frågor.

Fonddelegationens medlemmar

Katarina Thorslund, vice VD och chef Kund Alecta

Claes Kjellander, tidigare styrelseordförande i SBAB

Thomas Jellvik, Makroanalytiker DNB Markets

Anne Vadasz Nilsson, Kammarkollegiets generaldirektör

Marie Reinius, civilekonom

Catrin Abrahamsson Pohjanen, VD akademiinvest AB, fd makrostrateg på fjärde AP-fonden, ABB

Christer Käck, konsult, styrelseledamot i bland annat Andra AP-fonden, tidigare ansvarig ränteförvaltare Skandia och DNB

Vill du veta mer om oss?

Om du vill veta mer om vår organisation och avdelning Kapitalförvaltning besök vår sida Om oss.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-19