Jämför avkastning i våra konsortier

Här kan du jämföra utvecklingen av våra konsortier genom att ställa dem mot varandra och mot jämförelseindex. Du får en tydlig bild av hur konsortierna har utvecklats över åren.

Utdelningen som visas i visualiseringen är återinvesterad och inkluderad i avkastningen.

Tidigast startdatum för grafiken är 2009-12-31 även om något konsortium startade före detta datum.