Omställ­nings­organisa­­tioner

På dessa sidor hittar du som företräder en omställningsorganisation information om hur du ansöker om registrering.

Kontakta oss

Kontakta oss via e-post:
ooo@kammarkollegiet.se

Sidan senast uppdaterad: 2022-06-28