Registrerade omställningsorganisationer

På den här sidan listar vi de omställningsorganisationer som är registrerade.

Registrerade omställningsorganisationer och datum för registrering

  • Trygghetsfonden, TSL (2022-09-02)
  • Trygghetsrådet, TRR (2022-09-09)
  • Trygghetsrådet, TRS (2022-09-23)
  • Omställningsfonden, KOM-KR (2022-09-23)
  • Trygghetsstiftelsen, TSN (2022-09-23)
  • Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO (2022-10-07)
  • Svenska Kyrkan Trygghetsråd (2022-10-28)
Sidan senast uppdaterad: 2022-11-07