Statlig ersättning till arbetsgivare

Arbetsgivare som finansierar en registrerad omställningsorganisation har rätt till statlig ersättning från och med 1 oktober 2022. På den här sidan finns information om hur ansökan går till och hur stor ersättningen kan bli.

För att en arbetsgivaren ska ha rätt till ersättning för 1 oktober till och med 31 december 2022 krävs att omställnings­organisationen var registrerad senast den 31 december 2022. Ansökan om ersättning för sista kvartalet 2022 ska skickas in senast den 30 september 2023. Ansökningar för 2023 års avgifter kan skickas in under 2024.

Vem skickar in ansökan om ersättning?

De registrerade omställningsorganisationerna har tillsammans med Kammarkollegiet kommit överens om att själva eller via administrationsbolag ansöka om den statliga ersättningen på arbetsgivarens uppdrag. Du som arbetsgivare kommer att få mer information kring ansökan från din omställningsorganisation eller administrationsbolag.

Information hos din omställningsorganisation eller administrationsbolag

CIKO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fora (TSL, TRR och TRS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SPV (Trygghetsstiftelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omställningsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du som arbetsgivare ändå göra en enskild ansökan har du rätt att göra detta. Då använder du en blankett som kommer att finnas på denna sida.

Vad är det för slags ersättning?

Det är en statlig ersättning till arbetsgivare som finansierar en registrerad omställningsorganisation. Ersättningen är en kompensation för den avgift arbetsgivaren betalar för tjänsterna inom omställnings- och kompetensstödet.

Hur stor kan den statliga ersättningen bli?

Den statliga ersättningen kan som högst uppgå till 0,15% av underlaget för arbetsgivaravgifter. Ersättningen kan heller aldrig bli högre än den inbetalda avgiften till omställnings­organisationen.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs för föregående års avgift och det är föregående års underlag för arbetsgivaravgifter som ligger till grund för storleken på ersättningen. En registrerad omställnings­organisation eller ett administrationsbolag gör en kollektiv ansökan om ersättning hos Kammarkollegiet på arbetsgivarens uppdrag. Om du som arbetsgivare vill skicka in en egen ansökan gör du det med en blankett som kommer att finnas på denna sida.

När och hur betalas den statliga ersättningen ut?

För ansökningar som görs för perioden 1 oktober 2022 till och med 31 december 2022 kommer ersättningen att betalas ut senast den 31 december 2023.

När Kammarkollegiet fattat beslut om ersättning betalas den ut till arbetsgivaren via den registrerade omställningsorganisationen eller det administrationsbolag som anlitats. Om du som arbetsgivare själv har skickat in ansökan kommer ersättningen att betalas ut från Kammarkollegiet till det bankkonto du angivit i ansökan.

Oavsett vem som skickat in ansökan så kommer Kammarkollegiet att handlägga samtliga ansökningar innan någon ersättning betalas ut.

Kan jag som arbetsgivare själv ansöka om den statliga ersättningen?

Om du som arbetsgivare vill skicka in en ansökan ska du använda den blankett som kommer att läggas ut på den här sidan. Ansökan avseende sista kvartalet 2022 ska skickas in senast den 30 september 2023. Om du har frågor redan nu kontaktar du Kammarkollegiet via e-post: ooo@kammarkollegiet.se

Vad säger lagen?

På riksdagens webbplats hittar du den lag som i detalj beskriver vad som gäller kring den statliga ersättningen.

Mer information på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-31