Anmälan till informationsträff i Stockholm - måndag 28 oktober

Tid och plats för informationsträffen i Stockholm

Tid: 13.00-15.00

Plats: Sal D480 (D-huset)
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10 D

Seminariet är kostnadsfritt.