Ansök om auktorisation som översättare med yrkeskvalifikationer från annat land

Är du auktoriserad översättare/translator i en annan EES-stat eller i Schweiz? Då kan du ansöka om att bli auktoriserad även i Sverige. Auktorisationen ska avse kombinationen svenska och ett annat språk.

De här dokumenten ska du bifoga din ansökan

  • Personbevis utfärdat i det land där du är bosatt.
  • Registerutdrag från polismyndigheten i det land där du är bosatt som visar om du har fått påföljd för brott.
  • Registerutdrag från Kronofogdemyndigheten i det land där du är bosatt som visar om du har indrivningsbara skulder.
  • Förvaltarfrihetsintyg utfärdat av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd i Sverige. Om du inte är bosatt i Sverige ska överförmyndaren i Stockholm utfärda intyget. Intyget får inte vara äldre än en månad.
  • Bevis för att styrka yrkeskvalifikationerna.

Du ska skriva ansökan på svenska. De bilagor som ingår ska också vara skrivna på eller översatta till svenska.

Ansökningsavgift

Du betalar ansökningsavgiften på 2 300 kronor i samband med att du skickar in ansökan.

Bankgiro: 126-7152

Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.

Avgiften återbetalas ej.

Om du betalar från utlandet anger du BIC: SWEDSESS, och IBAN: SE6080000890119647360503

Bedömning av din ansökan

När vi har fått din ansökan bedömer vi om dina yrkeskvalifikationer motsvarar våra kunskapskrav för auktorisation. Det gör vi genom att jämföra dina dokumenterade kunskaper med innehållet i kunskapsprovet.

Om din utbildning eller dina yrkeskvalifikationer avviker från våra kunskapskrav för att bli auktoriserad kan vi besluta om en kompensationsåtgärd. Du har då rätt att välja mellan ett så kallat lämplighetsprov eller en anpassningsperiod.

Ett lämplighetsprov innebär att vi testar dig på de delar som vi anser är lämpliga i just ditt fall.

En anpassningsperiod innebär att du under en period på upp till tre år arbetar under en behörig yrkesutövares ansvar.

Regler för erkännande av yrkeskvalifikationer framgår av translatorsföreskrifterna

Om translator som reglerat yrke

På riksdagens webbplats

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-06-24