Förbered dig inför översättarprovet

För att du ska få en bild av innehållet i auktorisationsprovet för översättare kan du titta på några av våra gamla prov. De visar vilken typ av texter som ska översättas och vilka kunskaper som krävs av dig som översättare.

Provet består av tre delprov, där tre olika texter ska översättas:

  • en juridisk text (delprov 1)
  • en ekonomisk text (delprov 2)
  • en allmän text (delprov 3).

Om du klarar alla tre delproven genomför vi en så kallad redbarhetsprövning för att du ska bli auktoriserad.

Här hittar du exempel på tidigare prov.

Det finns inget facit till proven.

Delprov 1. Juridiska texter från svenska

Syftet med delprov 1 är att pröva din förmåga att översätta kvalificerad juridisk text, till exempel lagtext, lagkommentarer, internationella avtal och domslut. Juridiska texter ska om möjligt översättas med motsvarande juridiska begrepp.

Exempel på delprov 1

Juridisk text 2018

Juridisk text 2017

Juridisk text 2016

Delprov 2. Ekonomiska texter från svenska

I delprov 2 prövas din förmåga att översätta kvalificerad ekonomisk text som förekommer i affärsvärlden eller i det internationella ekonomiska samarbetet. Exempel på texttyper är ekonomiska rapporter, årsredovisningar och artiklar ur ekonomiska tidskrifter.

Stor vikt läggs vid din förmåga att återge ekonomisk terminologi på korrekt sätt.

Exempel på texter i delprov 2

Ekonomisk text 2018

Ekonomisk text 2017

Ekonomisk text 2016

Delprov 3. Allmänna texter från svenska

Det sista momentet (delprov 3) som innebär översättning av en allmän text prövar din förmåga att återge textens stil och använda idiomatiska uttryck på korrekt sätt. Texterna kan till exempel vara en ledare eller en artikel från kvalificerade publikationer. Den här typen av text kräver språkkänsla och omdöme i översättningen.

Exempel på texter i delprov 3

Allmän text 2018

Allmän text 2017

Allmän text 2016

Beställning av gamla auktorisationsprov från främmande språk

Beställ gärna gamla prov från främmande språk genom att kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Ansök om auktorisation som översättare

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara en auktoriserad översättare är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och är lämpad för yrket.

Ansök om auktorisation som översättare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-11