Tider och provorter 2020 - auktorisationsprov för översättare

Här hittar du information om datum och provorter för översättarproven 2020.

Delprov 1

Den 24 april 2020

Delprov 1 äger rum i tre städer:

  • Göteborg
  • Lund
  • Stockholm.

Delprov 2

Om du blir godkänd i delprov 1 kallas du till delprov 2 som äger rum i oktober.

Praktiska instruktioner inför och under översättarprovet

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-18