Tider och provorter 2020 - auktorisationsprov för översättare

Här hittar du information om datum och provorter för översättarproven 2020.

Delprov 1: den 5 oktober 2020

Delprov 2: den 22 januari 2021 är INSTÄLLT

På grund av de skärpta restriktionerna i samband med den pågående pandemin har Kammarkollegiet beslutat att skjuta upp delprov 2 som skulle ha ägt rum den 22 januari 2021.

Så snart vi vet när delprov 2 kan komma att genomföras återkommer vi med information om det.

Praktiska instruktioner inför och under översättarprovetlänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-22