Tider och provorter 2020 - auktorisationsprov för översättare

Här hittar du information om datum och provorter för översättarproven 2020.

Delprov 1 - Provet den 24 april 2020 är inställt

Provet den 24 april 2020 är inställt på samtliga provorter: Stockholm, Lund och Göteborg. Provet kommer att flyttas fram med anledning av rådande säkerhetsåtgärder kring Coronavirusets spridning och lärosätenas stängning av campus och skrivsalar, där provet var planerat att äga rum.

Vi tittar på alternativa datum till hösten och kommer snarast möjligt att informera om när delprov 1 kan genomföras istället.

Delprov 2

Om du blir godkänd i delprov 1 kallas du till delprov 2 som är planerat att äga rum den 7 oktober 2020, förmiddag och eftermiddag med paus för lunch.

Kammarkollegiet återkommer med information om även delprov 2 berörs av framflytten av delprov 1.

Praktiska instruktioner inför och under översättarprovet

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-24