Auktorisation som översättare

Auktorisationsprovet för översättare är ett yrkesprov. Provet är öppet för alla, men det riktar sig till dig som är erfaren eller utbildad översättare.

Du som redan är auktoriserad ska ansöka om förnyad auktorisation efter fem år. Du som har kvalifikationer från ett annat land kan ansöka om en svensk auktorisation.

Auktorisationsprov som översättare

Du som är översättare kan anmäla dig till översättarprovet och påbörja processen mot en auktorisation. Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Ansök om auktorisation som översättare

Förnya din auktorisation

Om din auktorisation är på väg att löpa ut ska du ansöka om förnyelse eller meddela oss om du inte vill förnya din auktorisation.

Förnya din auktorisation som översättare

Ansök om auktorisation med yrkeskvalifikationer från annat land

Är du auktoriserad översättare i en annan EES-stat eller i Schweiz? Då kan du ansöka om att bli auktoriserad även i Sverige. Auktorisationen ska avse kombinationen svenska och ett annat språk.

Ansök om auktorisation som översättare med yrkeskvalifikationer från annat land

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Har du de kunskaper som krävs för att bli auktoriserad?

För att få godkänt i provet krävs inte bara goda språkkunskaper utan också god kunskap om hur det svenska samhället fungerar.

Förbered dig inför översättarprovet

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-21