Auktorisation som översättare 
med kvalifikationer från annat land

Är du auktoriserad översättare (translator) i ett annat EES-land eller i Schweiz? Då kan du ansöka om att bli auktoriserad även i Sverige. Auktorisationen ska avse kombinationen svenska och ett annat språk.

Ansök med yrkeskvalifikationer från annat land

Ta reda på vilka bilagor du behöver bifoga din ansökan och hur du går till väga för att betala ansökningsavgiften.

Bilagor och avgift vid ansökan om auktorisation som översättare

Skicka sedan e-post till tot@kammarkollegiet.se

I e-postmeddelandet ska du ange:

 • Språkriktning (endast en)
  Från svenska till: (ange språk)
  eller
  Till svenska från: (ange språk)
 • Namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Län
 • Land
 • Telefon
 • E-post

Det här händer när du skickat in din ansökan

När vi har fått din ansökan bedömer vi om dina yrkeskvalifikationer motsvarar våra kunskapskrav för auktorisation. Det gör vi genom att jämföra dina dokumenterade kunskaper med innehållet i auktorisationsprovet för översättare.

Om din utbildning eller dina yrkeskvalifikationer avviker från våra kunskapskrav för att bli auktoriserad kan vi besluta om en kompensationsåtgärd. Du kan då välja mellan ett så kallat lämplighetsprov eller en anpassningsperiod.

Ett lämplighetsprov innebär att vi testar dig på de delar som du saknar för att uppfylla kunskapskraven för auktorisation. Det kan exempelvis handa om att du ska visa att du har kunskaper inom kompetensområdena: språklig kompetens, översättningskompetens, ämneskompetens inom samhällsorientering och juridik, interkulturell kompetens, informationssökning och teknisk kompetens.

En anpassningsperiod innebär att du under en period på upp till tre år arbetar under en behörig yrkesutövares ansvar. Det innebär att handledaren rapporterar till oss på Kammarkollegiet hur arbetet har gått.

När lämplighetsprovet eller anpassningsperioden har genomförts fattar vi på Kammarkollegiet beslut om auktorisation.

Regler för erkännande av yrkeskvalifikationer framgår av translatorsföreskrifterna Länk till annan webbplats.

Om översättare som reglerat yrke

Ta reda på om yrket är reglerat utomlands i EU-kommissionens databas över reglerade yrken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om reglerade yrken på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Your Europe Logotyp
Help us improve

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-22