Bilagor och avgift vid ansökan om auktorisation som översättare

Ta reda på vad du behöver bifoga din ansökan om auktorisation som översättare och hur du gör för att betala ansökningsavgiften.

De här bilagorna ska du bifoga ansökan

Formaten på samtliga dokument du bifogar ska vara pdf.

Auktorisation som översättare

  • Du som är bosatt i Sverige behöver inte bifoga några handlingar. Om du inte är folkbokförd i Sverige ska en handling motsvarande ett personbevis från den stat där du är bosatt bifogas ansökan.

Förnya din auktorisation

  • Underlag som visar i vilken omfattning du varit verksam som översättare eller arbetat med annan språklig verksamhet.
  • Du som inte är folkbokförd i Sverige behöver ladda upp en handling motsvarande ett personbevis från den stat där du är bosatt. Du behöver däremot inte bifoga ett personbevis om du är folkbokförd i Sverige.
  •  
  • Du som bor utomlands ska även skicka in registerutdrag från myndigheter som visar om du har dömts till påföljd för brott eller har indrivningsbara skulder.

Yrkeskvalifikationer från annat land

  • Personbevis utfärdat i det land där du är bosatt.
  • Registerutdrag från polismyndigheten i det land där du är bosatt som visar om du har fått påföljd för brott.
  • Registerutdrag från Kronofogdemyndigheten i det land där du är bosatt som visar om du har indrivningsbara skulder.
  • Förvaltarfrihetsintyg utfärdat av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd i Sverige. Om du inte är bosatt i Sverige ska överförmyndaren i Stockholm utfärda intyget.
  • Bevis för att styrka yrkeskvalifikationerna.

Notera! Du ska skriva ansökan på svenska. De bilagor som ingår ska också vara skrivna på eller översatta till svenska av en översättare som är auktoriserad.

Ansökningsavgift

Du betalar ansökningsavgiften på 2 900 kronor i samband med att du skickar in ansökan.

Bankgiro: 126-7152

Om du betalar från utlandet anger du:
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE6080000890119647360503

Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.

Om du ansöker om förnyelse ska du skriva "FH21, ditt personnummer och ditt namn" oavsett om du betalar från Sverige eller från utlandet.

Avgiften återbetalas inte, även om du väljer att inte genomföra provet.