Det här händer efter översättarprovet

På den här sidan hittar du information om vad som händer efter att du skrivit översättarprovet.

Bedömning av översättarprovet

Efter att du skrivit provet gör externa språkexperter en bedömning av dina översättningar.

Det här gäller vid bedömningen av översättarprovet:

  • Du är anonym för bedömarna under tiden granskningen pågår.
  • Varje text granskas av två bedömare. Resultatet av bedömarnas granskning ligger till grund för vårt beslut om att godkänna eller inte.
  • Höga krav ställs på exakthet, idiomatisk korrekthet och förmågan att återge textens stil.
  • En förutsättning för att få godkänt är att din översättning av samtliga tre texter godkänns i samma provomgång. Om översättningen av en text underkänns avbryts granskningen.

Förklaring till feltyperna vid bedömning av översättarprov

Vi gör en redbarhetsprövning på dig

Om du klarar auktorisationsprovet ska du även godkännas i vår så kallade redbarhetsprövning. Det innebär bland annat att vi kontrollerar utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister och Kronofogdemyndighetens utsökningsregister. Vi bedömer också om du är lämplig som auktoriserad translator.

Du blir auktoriserad translator

När du klarat såväl översättarprovet som redbarhetsprövningen blir du en auktoriserad translator. Du finns nu i vårt interna register över auktoriserade translatorer.

I samband med att du blir auktoriserad får du ge ditt samtycke till att vi publicerar dina uppgifter i översättarregistret på vår webbplats. Först när du godkänt publicerar vi din uppgifter.

Översättarregister med auktoriserade translatorer

Förnyelse av auktorisation

Auktorisationen gäller i fem år, därefter kan du ansöka om förnyelse.

Ansök om att förnya din translatorsauktorisation

Om uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Ansök om auktorisation som översättare

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara en auktoriserad översättare är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och är lämpad för yrket.

Ansök om auktorisation som översättare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-13