Förbered dig inför översättarprovet

Under 2020 kommer ett nytt auktorisationsprov för översättare att införas. Mer information kommer att publiceras på Kammarkollegiets webbplats inom kort.

Det nya provet består av ett gallringsprov med kunskapsfrågor och läsförståelse. Översättningsdelen består av två texter: en text med samhällsinformation och en juridisk text. Du hittar mer information om det på sidan om praktiska instruktioner inför översättarprovet.

För att du ska få en bild av översättningsdelen kan du fortfarande titta på några av våra gamla prov. Texterna i det nya provet är något längre.

Här hittar du exempel på tidigare prov. Det finns inget facit till proven.

Juridiska texter från svenska

Prövar din förmåga att översätta kvalificerad juridisk text, till exempel lagtext, lagkommentarer, internationella avtal och domslut. Juridiska texter ska om möjligt översättas med motsvarande juridiska begrepp.

Exempel

Juridisk text 2019 Pdf, 78.4 kB. (Pdf, 78.4 kB)

Juridisk text 2018

Juridisk text 2017

Allmänna texter från svenska

Prövar din förmåga att återge textens stil och använda idiomatiska uttryck på korrekt sätt. Texterna kan till exempel vara en ledare eller en artikel från kvalificerade publikationer.

Exempel

Allmän text 2019 Pdf, 73.6 kB. (Pdf, 73.6 kB)

Allmän text 2018

Allmän text 2017

Ekonomiska texter från svenska (utgår från och med 2020)

Prövar din förmåga att översätta kvalificerad ekonomisk text som förekommer i affärsvärlden eller i det internationella ekonomiska samarbetet. Exempel på texttyper är ekonomiska rapporter, årsredovisningar och artiklar ur ekonomiska tidskrifter.

Exempel

Ekonomisk text 2019 Pdf, 71 kB. (Pdf, 71 kB)

Ekonomisk text 2018

Ekonomisk text 2017

Vill vi beställa gamla auktorisationsprov från främmande språk?

Beställ gärna gamla prov från främmande språk genom att kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-12-16