Exempel på allmän text 2017

Det här är ett exempel på ett gammalt prov för översättare. Exemplet syftar endast till att ge en bild av auktorisationsprovet för översättare. Genom att titta igenom bland annat den här texten förstår du om dina kunskaper och färdigheter räcker för att kunna få godkänt. Facit till provet finns inte.

Texten är hämtad från auktorisationsprovet för översättare den 20 september 2017.
Från svenska.

Förbjud att barn används som tolkar

Kammarkollegiet och Barnombudsmannen* uppmärksammades under hösten återigen på att myndigheter låter barn och ungdomar tolka åt sina föräldrar eller andra vuxna släktingar som inte talar svenska. Enligt en undersökning som Sveriges Radio låtit utföra är det särskilt vanligt att barn får agera tolk åt sina föräldrar på sjukhus och vårdcentraler. Nyligen riktade Socialstyrelsen kritik mot socialtjänsten och hälso- och sjukvården gällande det olämpliga i att barn används som tolkar åt sina föräldrar. Det räcker inte menar vi. Det behövs en lagändring med ett tydligt förbud mot att i offentlig förvaltning använda barn som tolkar.

Att barn används som tolkar ser vi som problematiskt i flera avseenden. Barn själva beskriver det som att de tvingas bli som föräldrar åt sina egna föräldrar. Barn ska inte behöva anta en vuxenroll i familjen.

Risken finns också att barnet får information om sina närstående som det inte ska ha eller som inte är anpassad till barnet. Det kan exempelvis handla om att tolka ett allvarligt sjukdomsbesked åt en förälder. Eftersom barnet inte har de kunskaper som krävs av en tolk finns det också en betydande risk för att informationen blir felaktigt översatt med de hälsokonsekvenser som det kan få. När barn används som tolkar åt närstående leder det också till att barnet tvingas utebli från skola och fritidsaktiviteter.

Det behövs en tydlig markering i form av en lagstiftning som sätter stopp för att barn används på det sätt som nu sker. Vi kan tyvärr konstatera att trots upprepad kritik under de senaste tjugo åren, så har användandet av barn som tolkar åt närstående i känsliga situationer ändå fortsatt, inte minst inom hälso- och sjukvården.

Barnombudsmannen och Kammarkollegiet skulle vilja se ett tydligare barnperspektiv i lagstiftningen. […] En förändring är angelägen, inte minst mot bakgrund av att regeringen avser att föreslå att barnkonventionen inkorporeras som svensk lag.

Källa

Debattartikel från Kammarkollegiet och Barnombudsmannen.

* De svenska benämningarna Kammarkollegiet och Barnombudsmannen ska inte översättas i provet.

Sök till auktorisationsprovet som översättare

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara en auktoriserad översättare (translator) är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Ansökan till auktorisationsprovet som översättare

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-16